Regeneracja skóry twarzy

Regeneracja skóryRegeneracja skóry twarzy polega na tworzeniu i odnawianiu komórek skóry. Komórki każdego organizmu w ciągu życia cały czas dzielą się, co jest podstawą ich regeneracji. Ich zdolność do podziałów nie jest jednak nieskończona i wraz z wiekiem zmniejsza się. U młodych osób komórki z uszkodzonym np. pod wpływem słońca DNA  są szybko usuwane, jednak z upływem czasu ten mechanizm jest coraz mniej wydolny.

Organizm posiada ponadto tzw. białka supresorowe , powstrzymujące podziały komórek z  uszkodzonym DNA, jednak pod wpływem promieniowania UV dochodzi do ich inaktywacji. Techniki regeneracyjne stosowane w gabinecie aktywują naturalne procesy naprawcze w skórze. Polegają one na dostarczaniu skórze bodźców, które uruchamiają procesy odbudowy  czy naprawy jej struktur.

Bodźce mogą być różnorodne, poczynając od mechanicznych (np. kontrolowane uszkodzenie skóry), poprzez biologiczne  (substancje biologicznie czynne) czy chemiczne ( np. działanie kwasami). Aktywacja procesów naprawczych wywołuje całą  kaskadę reakcji prowadzących  do zwiększenia tempa metabolizmu  i skrócenia czasu  cyklu odnowy komórkowej. W zależności  od problemu skóry  profesjonalnie pomożemy  dobrać zabieg,  dzięki któremu skóra odzyska swój  blask.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Call Now Button